Styrekandidatlisten

Styrekandidatlisten

Styrekandidatlisten er en database for Trøndelag, lansert av Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Formue, i partnerskap med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Badenoch+Clark og Handelshøyskolen BI.
Målet med databasen er å skape en kandidatliste som skal bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i trønderske virksomheter gjennom å sørge for flere eksterne styremedlemmer, øke kvinneandelen i bedriftsstyrene og få inn flere yngre kandidater samt personer med internasjonal erfaring. Dette bidrar til å styrke styresammensetningen ved å tilføre varierte perspektiver, erfaringer og kompetanser.

Styrekandidatlisten kan på den ene siden være et nyttig verktøy for å identifisere og rekruttere dyktige styremedlemmer, men også et strategisk initiativ for å forbedre styringspraksiser, fremme mangfold og inkludering. På denne måten kan vi sikre at trønderske bedrifter er rustet for fremtidige utfordringer i et stadig skiftende forretningslandskap.

NiT garanterer ikke for kandidatene. Ønsker din bedrift å kvalitetssikre kandidatene anbefales å ta kontakt med Badenoch+Clark.